Grafitový prášok

Grafitový prášok

  • Prášok grafitových elektród

    Prášok grafitových elektród

    Ide o druh vedľajšieho produktu pri obrábaní grafitovej elektródy a vsuvky.Vyrobíme otvor a závit v elektróde, vytvarujeme vsuvku s kužeľom a závitom.Tie sa zhromažďujú systémom zberu kanálov a hrubo sa preosievajú ako jemný prášok a prášok na drobky.

  • Grafitizovaný ropný koks (rekarbonizátor)

    Grafitizovaný ropný koks (rekarbonizátor)

    Je to vedľajší produkt LWG pece.Ropný koks sa používa ako tepelne izolačný materiál pri grafitizácii elektródy.Spolu s procesom grafitizácie máme grafitovú elektródu, ako aj vedľajší produkt grafitizovaný ropný koks.Častica s veľkosťou 2-6mm sa viac používa ako rekarbonizátor.Jemné častice sa preosejú oddelene.