Izostatický grafit

Izostatický grafit

  • Shida izostatický grafit

    Shida izostatický grafit

    Izostatický grafit je nový typ grafitového materiálu vyvinutý v 60. rokoch minulého storočia.Vďaka sérii vynikajúcich vlastností sa izostatickému grafitu dostáva viac pozornosti v mnohých oblastiach.V inertnej atmosfére mechanická pevnosť izostatického grafitu nezoslabne so stúpajúcou teplotou, ale bude silnejšia pri dosiahnutí najsilnejšej hodnoty pri asi 2500 ℃.Jeho tepelná odolnosť je teda veľmi dobrá.V porovnaní s obyčajným grafitom má viac výhod, ako je jemná a kompaktná štruktúra, dobrá rovnomernosť, nízky koeficient tepelnej rozťažnosti, vynikajúca odolnosť proti tepelným šokom, silná chemická odolnosť, dobrá tepelná a elektrická vodivosť a vynikajúci výkon mechanického spracovania.